Geen agendapuntenOpvallen doet dit Cafe niet.Het is van buiten een gewoon huis in een rijtje andere huisjes.
Buurtbewoners kunnen echter al sinds de jaren twintig terecht in het Cafe alias Bierhuis aan de Oostersingel.
Aan klandizie zal ten tijde van de stichting geen gebrek zijn geweest.
Het achterland bestond immers vooral uit de beruchte Weerklank,een vlak na de Tweede Wereldoorlog afgebroken wijk met veel dorstige kelen.
Ook los werkvolk van het Vliet-dat vaak betaald werd in de kroeg-en schippers bezochten het Cafe graag.
Een enkele hoogbejaarde is al meer dan een halve eeuw trouw bezoeker,maar de oude klandizie is nagenoeg uitgestorven.Volgens de verhalen zijn meerdere klanten ,na een hartaanval tijdens het kaarten,dood weggedragen.
Tegenwoordig trekt het Bierhuis ook iets jongere bezoekers uit andere delen van de stad,maar de sfeer is die van een buurtcafe gebleven.


"Klein en knus als de huiskamer van een man alleen op leeftijd",aldus een beschrijving in de Leeuwarder Courant uit 1993.Traditioneel wordt hier Liwadders gesproken en bier uit de fles gedronken.Curieus zijn de openingstijden;weekends en na 22.00 uur dicht!
Zowel de oudste bouw- als de gebruiksgeschiedenis van dit buiten de oude stad gelegen pandje is wat schimmig.Begin negentiende eeuw werd het huis in elk geval bewoond door een schippersgezin;een niet ongebruikelijk beroep aan de stadsgracht.
De oudst bekende eigenaar van het huis is een zekere Johannes Wouters Swaanstra(1818).
Vermoedelijk is het vroeg negentiende-eeuwse huis voorafgegaan door en zomerhuisje,dat hoorde bij een zuidelijker gelegen woonhuis (26?).
In 1779 wordt de plaats van het huidige nr.32 omschreven als;het zomerhuis,prieel,de bomen,bloemen en gewassen in de tuin staande horende bij een huisinge en hovinge met toebehoren,gelegen aan de stadssingel,even buiten de Tuinsterpoort.
Ook een blik op de stadsplattegrond van Knoop dwingt tot de conclusie dat de Oostersingel zo om en nabij 1760 reeds bebouwd is en dat die bebouwing het perceel van het huidige Bierhuis overlapt.
Omstreeks 1915 wordt het pand eigendom van de uit Bolsward afkomstige fabrikant Willem Nauta,die het pand inricht als kantoor.
De firma "W.Nauta Jz: wordt als eigenaar opgevolgd door de meelfabriek en grutterij Burmania te Leeuwarden.
In 1926 krijgt het pand de bierhandelaar Harmen Lambrechts,tevens uitbater van De Amstel in Noordvliet 59,als eigenaar.
Hij laat de uitbating eerst over aan Hessel Nauta en Jacob de Beer,maar neemt in 1943 zelf de exploitatie van het cafe over.
De bierhandel verhuist op en gegeven moment eveneens naar de Oostersingel.Tot in de jaren zestig wordt er bier gebotteld achter in het cafe.Na verloop van tijd wordt Bierhuis Lambrechts in de volksmond afgekort tot Bierhuis Lampie.
Pas lang na het overlijden van Lambrechts wordt deze benaming officieel.
Inmiddels wordt het cafe al ruim 25 jaar beheerd door de familie Spindelaar.

Het pand heeft verschillende verbouwingen ondergaan.In de jaren 1927-1928 werd het pand beter geschikt gemaakt voor een horecabestemming.
De achtergevel werd 1.50 meter achteruit gebouwd,zodat er beneden ruimte kwam voor een w.c. en urinoir en boven voor een keukentje.De bovenverdieping van het pand,die voorheen als kantoor werd gebruikt,kreeg een woonbestemming.
In 1978 werd het cafe gerenoveerd,waardoor de oude vloer met kelder en estrikken moest verdwijnen.De koelcel uit begin jaren zestig bleef gehandhaafd.
Vanaf 1998 is de bebouwing aan de Oostersingel,in het kader van het Hofsingelproject opgeknapt.Het bierhuis is voorzien van een nieuw dak,nieuwe ramen en een baksteenrode kleur.De renovatie van het interieur is nog niet voltooid.Het balkenplafond is authentiek.Bijzonder is het emaille naamplaatje van J.FABER dat op een van de balken is bevestigd.Ome Sjaak was een graag geziene gast,die met sterke verhalen over stropen velen wist te boeien.


Enkele oude foto,s aan de muur herinneren aan tijden van weleer.
De sfeer van de verdwenen Weerklank is aan de achterzijde van 'Lampie"
op het zogenaamde "Landsje"nog enigszins te proeven.

Bron:Open Monumentendag 2001
Bierhuis Lampie
Oostersingel 32
8921 GA Leeuwarden
Tel: 058 - 2151462
Routekaartje - E-mail


Maandag
16:00 - 00:00
 
Dinsdag
16:00 - 00:00
 
Donderdag
16:00 - 00:00
 
Vrijdag
16:00 - 00:00
 
Zaterdag
16:00 - 00:00
 

Deze site is een onderdeel van HorecaFriesland.nl